Pediatrische kinesitherapie

Pediatrische kinesitherapie is kinesitherapie op maat van baby’s, kinderen en adolescenten.

Op 20 september 2017 heeft de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aan kinesitherapeut Hendrik Vijncke de bijzondere bekwaamheid in de pediatrische kinesitherapie toegekend. Je kan voor locomotorische kinesitherapie, voor psychomotorische kinesitherapie, voor NDT of Bobath-therapie etc. terecht in deze praktijk. Hij heeft hiervoor de nodige bijscholing gevolgd met de nodige getuigschriften en diploma's. Tevens is hij lid van de Belgische Bobath vereniging.

Pediatrische kinesitherapie is erkend als bijzondere beroepsbekwaamheid en wordt nationaal en internationaal erkend.

Als pediatrische kinesitherapeut heeft Hendrik Vijncke gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot :

  • motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind
  • specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd
  • fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen
  • specifieke kinesitherapeutische vaardigheden voor het behandelen van kinderen
  • specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van gezin/ouders
  • signaleren van noodzaak aan andere disciplines zoals logopedie, ergotherapie, specialistische tweedelijnszorg…