Respiratoire kinesitherapie

Het doel van de respiratoire kinesitherapie is om de longen zo snel mogelijk slijmvrij te krijgen en zoveel als mogelijk het normale ademhalingspatroon na te streven. De patiënt leert op die manier ook opnieuw de controle te krijgen over zijn of haar ademhaling.

Respiratoire kinesitherapie wordt gebruikt bij kinderen en volwassenen met een aandoening aan de luchtwegen. Als kinesitherapeut kan men verschillende technieken gebruiken. Ook het aanleren van een correcte ademhaling is zeer belangrijk. De gebruikte technieken zijn afhankelijk van de patiënt.

Op 19 februari 2018 heeft de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aan kinesitherapeut Hendrik Vijncke de bijzondere bekwaamheid in de respiratoire kinesitherapie toegekend. Binnen deze praktijk kan u zowel terecht voor autogene drainage als voor de Posteaux-methode. Kinesitherapeut Hendrik Vijncke heeft al jaren de tweejaarlijks vernieuwde erkenning binnen de Belgische Vereniging voor Respiratoire Kinesitherapie. Hij is tevens lid van de European Respiratory Society.